Lluc 12v20 Però Déu li va dir: Insensat! Aquesta mateixa nit se’t demanarà la teva ànima, i això que has acumulat, per a qui serà? εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός, Ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας, τίνι ἔσται; Maar <1161> God <

Data: 
2021-12-20, dilluns
Comentari: 

Lluc 12v20 Però Déu li va dir: Insensat! Aquesta mateixa nit se’t demanarà la teva ànima, i això que has acumulat, per a qui serà?εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός, Ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας, τίνι ἔσται;Maar <1161> God <2316> zeide <2036> (5627) tot hem <846>: Gij dwaas <878>! in dezen <5026> nacht <3571> zal men uw <4675> ziel <5590> van <575> u <4675> afeisen <523> (5719); en <1161> hetgeen <3739> gij bereid hebt <2090> (5656), wiens <5101> zal het zijn <2071> (5704)? But God said vnto him, O foole, this night wil they fetch away thy soule from thee: then whose shall those things be which thou hast prouided?But <1161> God <2316> said <2036> (5627) unto him <846>, Thou fool <878>, this <5026> night <3571> thy <4675> soul <5590> shall be required <523> (5719) of <575> thee <4675>: then <1161> whose <5101> shall those things be <2071> (5704), which <3739> thou hast provided <2090> (5656)?BCI  Lluc 12v20 Però Déu li digué: "Insensat! Aquesta mateixa nit et reclamaran la vida, i tot això que has acumulat, de qui serà?"1CCC  Lluc 12v20 Però Déu li va dir: Insensat! Aquesta mateixa nit se’t demanarà la teva ànima, i això que has acumulat, per a qui serà?