Lluc 12v22 I digué als seus deixebles: Per això us dic: No us desficieu per la vostra vida, què menjareu, ni pel cos, què us vestireu. Εἶπε δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, Διὰ τοῦτο ὑμῖν λέγω, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν, τί φάγητε· μηδὲ τῷ σώματι, τί ἐνδύσησθ

Data: 
2021-12-22, dimecres
Comentari: 

Lluc 12v22 I digué als seus deixebles: Per això us dic: No us desficieu per la vostra vida, què menjareu, ni pel cos, què us vestireu.Εἶπε δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, Διὰ τοῦτο ὑμῖν λέγω, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν, τί φάγητε· μηδὲ τῷ σώματι, τί ἐνδύσησθε.En <1161> Hij zeide <2036> (5627) tot <4314> Zijn <846> discipelen <3101>: Daarom <1223> <5124> zeg Ik <3004> (5719) u <5213>: Zijt <3309> <0> niet <3361> bezorgd <3309> (5720) voor uw <5216> leven <5590>, wat <5101> gij eten zult <5315> (5632), noch <3366> voor het lichaam <4983>, waarmede <5101> gij u kleden zult <1746> (5672).And he spake vnto his disciples, Therefore I say vnto you, Take no thought for your life, what yee shall eate: neither for your body, what yee shall put on.1 And <1161> he said <2036> (5627) unto <4314> his <846> disciples <3101>, Therefore <1223> <5124> I say <3004> (5719) unto you <5213>, Take <3309> <0> no <3361> thought <3309> (5720) for your <5216> life <5590>, what <5101> ye shall eat <5315> (5632); neither <3366> for the body <4983>, what <5101> ye shall put on <1746> (5672).BCI  Lluc 12v22 Després digué als seus deixebles:1 «Per això us dic: No us preocupeu per la vida, pensant què menjareu, ni pel cos, pensant com us vestireu.CCC  Lluc 12v22 I digué als seus deixebles: Per això us dic: No us desficieu per la vostra vida, què menjareu, ni pel cos, què us vestireu.