Lluc 12v23 La vida és més que l’aliment, i el cos, més que el vestit. ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος. Het leven <5590> is <2076> (5748) meer <4119> dan het voedsel <5160>, en <2532> het lichaam <4983> dan de kleding <1742>.

Data: 
2021-12-23, dijous
Comentari: 

Lluc 12v23 La vida és més que l’aliment, i el cos, més que el vestit.ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος.Het leven <5590> is <2076> (5748) meer <4119> dan het voedsel <5160>, en <2532> het lichaam <4983> dan de kleding <1742>.The life is more then meate: and the body more then the raiment.The life <5590> is <2076> (5748) more <4119> than meat <5160>, and <2532> the body <4983> is more than raiment <1742>.BCI  Lluc 12v23 La vida val més que el menjar, i el cos més que el vestit.CCC  Lluc 12v23 La vida és més que l’aliment, i el cos, més que el vestit.