Lluc 12v25 I qui de vosaltres, desficiant-se, pot afegir un colze a la seva estatura? τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; Wie <5101> toch <1161> van <1537> u <5216> kan <1410> (5736), met bezorgd te zijn <3309> (5

Data: 
2021-12-25, dissabte
Comentari: 

Lluc 12v25 I qui de vosaltres, desficiant-se, pot afegir un colze a la seva estatura?τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα;Wie <5101> toch <1161> van <1537> u <5216> kan <1410> (5736), met bezorgd te zijn <3309> (5723), een <1520> el <4083> tot <1909> zijn <846> lengte <2244> toedoen <4369> (5629)?And which of you with taking thought, can adde to his stature one cubite?And <1161> which <5101> of <1537> you <5216> with taking thought <3309> (5723) can <1410> (5736) add <4369> (5629) to <1909> his <846> stature <2244> one <1520> cubit <4083>?BCI  Lluc 12v25 ¿Qui de vosaltres, per més que s'hi esforci, pot allargar d'un sol instant la seva vida?1CCC  Lluc 12v25 I qui de vosaltres, desficiant-se, pot afegir un colze a la seva estatura?