Lluc 12v26 Si, doncs, no podeu fer ni la cosa més petita, per què us desficieu per les altres? εἰ οὖν οὔτε ἐλάχιστον δύνασθε, τί περὶ τῶν λοιπῶν μεριμνᾶτε; Indien <1487> gij dan <3767> ook het minste <1646> niet <3777> kunt <1410> (5736), wat <5101> zij

Data: 
2021-12-26, diumenge
Comentari: 

Lluc 12v26 Si, doncs, no podeu fer ni la cosa més petita, per què us desficieu per les altres?εἰ οὖν οὔτε ἐλάχιστον δύνασθε, τί περὶ τῶν λοιπῶν μεριμνᾶτε;Indien <1487> gij dan <3767> ook het minste <1646> niet <3777> kunt <1410> (5736), wat <5101> zijt gij voor <4012> de andere dingen <3062> bezorgd <3309> (5719)?If yee then bee not able to doe the least thing, why take yee thought for the remnant?If <1487> ye then <3767> be <1410> <0> not <3777> able to do <1410> (5736) that thing which is least <1646>, why <5101> take ye thought <3309> (5719) for <4012> the rest <3062>?BCI  Lluc 12v26 Així, doncs, si no podeu aconseguir ni una cosa tan petita, per què us preocupeu de les altres?CCC  Lluc 12v26 Si, doncs, no podeu fer ni la cosa més petita, per què us desficieu per les altres?