Lluc 12v27 Considereu els lliris, com creixen: no es cansen treballant ni filen, i us dic que ni Salomó, amb tota la seva esplendor, no anava vestit com un d’ells. κατανοήσατε τὰ κρίνα πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ, οὐδὲ νήθει· λέγω δὲ ὑμῖν, οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ

Data: 
2021-12-27, dilluns
Comentari: 

Lluc 12v27 Considereu els lliris, com creixen: no es cansen treballant ni filen, i us dic que ni Salomó, amb tota la seva esplendor, no anava vestit com un d’ells.κατανοήσατε τὰ κρίνα πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ, οὐδὲ νήθει· λέγω δὲ ὑμῖν, οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων.Aanmerkt <2657> (5657) de lelien <2918>, hoe <4459> zij wassen <837> (5719); zij arbeiden <2872> (5719) niet <3756>, en spinnen <3514> (5719) niet <3761>; en <1161> Ik zeg <3004> (5719) u <5213>: ook Salomo <4672> in <1722> al <3956> zijn <846> heerlijkheid <1391> is niet <3761> bekleed geweest <4016> (5639) als <5613> een <1520> van deze <5130>.Consider the lilies howe they growe: they labour not, neither spin they: yet I say vnto you, that Salomon himselfe in all his royaltie was not clothed like one of these.Consider <2657> (5657) the lilies <2918> how <4459> they grow <837> (5719): they toil <2872> (5719) not <3756>, they spin <3514> (5719) not <3761>; and yet <1161> I say <3004> (5719) unto you <5213>, that Solomon <4672> in <1722> all <3956> his <846> glory <1391> was <4016> <0> not <3761> arrayed <4016> (5639) like <5613> one <1520> of these <5130>.BCI  Lluc 12v27 Fixeu-vos com creixen els lliris: no treballen ni filen, però us asseguro que ni Salomó, amb tota la seva magnificència, no anava vestit com cap d'ells.1CCC  Lluc 12v27 Considereu els lliris, com creixen: no es cansen treballant ni filen, i us dic que ni Salomó, amb tota la seva esplendor, no anava vestit com un d’ells.