Lluc 12v31 Cerqueu més aviat el regne de Déu, i totes aquestes coses us seran afegides. πλὴν ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. Maar <4133> zoekt <2212> (5720) het Koninkrijk <932> Gods <2316>, en <2532> al <3956> deze d

Data: 
2021-12-31, divendres
Comentari: 

Lluc 12v31 Cerqueu més aviat el regne de Déu, i totes aquestes coses us seran afegides.πλὴν ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.Maar <4133> zoekt <2212> (5720) het Koninkrijk <932> Gods <2316>, en <2532> al <3956> deze dingen <5023> zullen u <5213> toegeworpen worden <4369> (5701).But rather seeke ye after the kingdome of God, and all these things shalbe cast vpon you.But rather <4133> seek ye <2212> (5720) the kingdom <932> of God <2316>; and <2532> all <3956> these things <5023> shall be added <4369> (5701) unto you <5213>.BCI  Lluc 12v31 Vosaltres, busqueu més aviat el seu Regne, i això us ho donarà de més a més.CCC  Lluc 12v31 Cerqueu més aviat el regne de Déu, i totes aquestes coses us seran afegides.