Lluc 2v2 El cens en si fou fet primerament quan Quirini era governador de Síria. αὕτη ἡ ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου. Deze <3778> eerste <4413> beschrijving <582> geschiedde <1096> (5633), als Cyrenius <2958> over Syrie <4947

Data: 
2022-02-02, dimecres
Comentari: 

Lluc 2v2 El cens en si fou fet primerament quan Quirini era governador de Síria.αὕτη ἡ ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου.Deze <3778> eerste <4413> beschrijving <582> geschiedde <1096> (5633), als Cyrenius <2958> over Syrie <4947> stadhouder was <2230> (5723).(This first taxing was made when Cyrenius was gouernour of Syria.)(And this <3778> taxing <582> was <1096> <0> first <4413> made <1096> (5633) when Cyrenius <2958> was governor <2230> (5723) of Syria <4947>.)BCI  Lluc 2v2 Aquest cens va ser anterior al que es féu quan Quirini era governador de Síria.1CCC  Lluc 2v2 El cens en si fou fet primerament quan Quirini era governador de Síria.