Lluc 2v4 I Josep també pujà des de Galilea, de la ciutat de Natzaret, a Judea, a la ciutat de David, que es diu Betlem, perquè ell era de la casa i del llinatge de David, ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, ἐκ πόλεως Ναζαρέθ, εἰς τὴν Ἰουδαίαν, εἰς πόλι

Data: 
2022-02-04, divendres
Comentari: 

Lluc 2v4 I Josep també pujà des de Galilea, de la ciutat de Natzaret, a Judea, a la ciutat de David, que es diu Betlem, perquè ell era de la casa i del llinatge de David,ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, ἐκ πόλεως Ναζαρέθ, εἰς τὴν Ἰουδαίαν, εἰς πόλιν Δαβίδ, ἥτις καλεῖται Βηθλεέμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαβίδ,En <1161> Jozef <2501> ging <305> <0> ook <2532> op <305> (5627) van <575> Galilea <1056>, uit <1537> de stad <4172> Nazareth <3478>, naar <1519> Judea <2449>, tot de stad <4172> Davids <1138>, die <3748> Bethlehem <965> genaamd wordt <2564> (5743), (omdat <1223> hij uit <1537> het huis <3624> en <2532> geslacht <3965> van David <1138> was <1511> (5750)); And Ioseph also went vp from Galile out of a citie called Nazareth, into Iudea, vnto the citie of Dauid, which is called Beth-leem (because he was of the house and linage of Dauid,)KJG  Lluc 2:4 And <1161> Joseph <2501> also <2532> went up <305> (5627) from <575> Galilee <1056>, out of <1537> the city <4172> of Nazareth <3478>, into <1519> Judaea <2449>, unto <1519> the 1 city <4172> of David <1138>, which <3748> is called <2564> (5743) Bethlehem <965>; (because <1223> he <846> was <1511> (5750) of <1537> the house <3624> and <2532> lineage <3965> of David <1138>:)BCI  Lluc 2v4 També Josep va pujar de Galilea, del poble de Natzaret, a Judea, al poble de David, que es diu Betlem,1 perquè era de la casa i la família de David.CCC  Lluc 2v4 I Josep també pujà des de Galilea, de la ciutat de Natzaret, a Judea, a la ciutat de David, que es diu Betlem, perquè ell era de la casa i del llinatge de David,