Lluc 2v7 i va infantar el seu Fill primogènit, i l’embolcallà i el reclinà en la menjadora, perquè no hi havia lloc per a ells a l’hostal (kalyma: cambra dels hostes). καὶ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτόν, καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐ

Data: 
2022-02-07, dilluns
Comentari: 

Lluc 2v7 i va infantar el seu Fill primogènit, i l’embolcallà i el reclinà en la menjadora, perquè no hi havia lloc per a ells a l’hostal (kalyma: cambra dels hostes).καὶ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτόν, καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν τῇ φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι.En <2532> zij baarde <5088> (5627) haar <846> eerstgeboren <4416> Zoon <5207>, en <2532> wond <4683> <0> Hem <846> in doeken <4683> (5656), en <2532> leide <347> (5656) Hem <846> neder in <1722> de kribbe <5336>, omdat <1360> voor henlieden <846> geen <3756> plaats <5117> was <2258> (5713) in <1722> de herberg <2646>.And she brought foorth her first begotten sonne, and wrapped him in swadling clothes, and laide him in a cratch, because there was no roome for them in the ynne.And <2532> she brought forth <5088> (5627) her <846> firstborn <4416> son <5207>, and <2532> wrapped <4683> <0> him <846> in swaddling clothes <4683> (5656), and <2532> laid <347> (5656) him <846> in <1722> a manger <5336>; because <1360> there was <2258> (5713) no <3756> room <5117> for them <846> in <1722> the inn <2646>.i va infantar el seu fill primogènit; el va faixar amb bolquers i el posà en una menjadora, perquè no hi havia lloc per a ells a la sala de l'hostal.1i va infantar el seu Fill primogènit, i l’embolcallà i el reclinà en la menjadora, perquè no hi havia lloc per a ells a l’hostal (kalyma: cambra dels hostes).