Lluc 2v8 I en aquella mateixa contrada hi havia uns pastors que s’estaven al ras vetllant de nit guardant el seu ramat. Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν. En <2532> er waren <2258>

Data: 
2022-02-08, dimarts
Comentari: 

Lluc 2v8 I en aquella mateixa contrada hi havia uns pastors que s’estaven al ras vetllant de nit guardant el seu ramat.Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν.En <2532> er waren <2258> (5713) herders <4166> in <1722> diezelfde <846> landstreek <5561>, zich houdende in het veld <63> (5723), en <2532> hielden <5442> (5723) de nachtwacht <5438> <3571> over <1909> hun <846> kudde <4167>.And there were in the same countrey shepheards, abiding in the fielde, and keeping watch by night ouer their flocke.1 And <2532> there were <2258> (5713) in <1722> the same <846> country <5561> shepherds 2 <4166> abiding in the field <63> (5723), <2532> keeping <5442> (5723) watch <5438> over <1909> their <846> flock <4167> by night <3571>.BCI  Lluc 2v8 A la mateixa contrada hi havia uns pastors1 que vivien al ras i de nit es rellevaven per guardar el seu ramat.CCC  Lluc 2v8 I en aquella mateixa contrada hi havia uns pastors que s’estaven al ras vetllant de nit guardant el seu ramat.