Lluc 2v9 I heus aquí, un àngel del Senyor vingué a ells, i la glòria del Senyor els envoltà de llum, i van tenir molta por. καὶ ἰδού, ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς, καὶ δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς· καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν. En <2532> ziet <2400> (56

Data: 
2022-02-09, dimecres
Comentari: 

Lluc 2v9 I heus aquí, un àngel del Senyor vingué a ells, i la glòria del Senyor els envoltà de llum, i van tenir molta por.καὶ ἰδού, ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς, καὶ δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς· καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν.En <2532> ziet <2400> (5628), een engel <32> des Heeren <2962> stond bij <2186> (5627) hen <846>, en <2532> de heerlijkheid <1391> des Heeren <2962> omscheen <4034> (5656) hen <846>, en <2532> zij vreesden <5399> (5675) met grote <3173> vreze <5401>.And loe, the Angel of the Lord came vpon them, and the glorie of the Lord shone about them, and they were sore afraide.And <2532>, lo <2400> (5628), the angel <32> of the Lord 1 <2962> came upon <2186> (5627) them <846>, and <2532> the glory <1391> of the Lord <2962> shone round about <4034> (5656) them <846>: and <2532> they were sore <3173> afraid <5399> (5675) <5401>.BCI  Lluc 2v9 Un àngel del Senyor se'ls presentà i la glòria del Senyor els envoltà de llum. Ells es van espantar molt.CCC  Lluc 2v9 I heus aquí, un àngel del Senyor vingué a ells, i la glòria del Senyor els envoltà de llum, i van tenir molta por.