Lluc 2v10 I l’àngel els digué: No tingueu por, perquè heus aquí us anuncio bones noves de gran goig, que ho seran per a tot el poble: καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος, Μὴ φοβεῖσθε· ἰδοὺ γάρ, εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ· En <2532>

Data: 
2022-02-10, dijous
Comentari: 

Lluc 2v10 I l’àngel els digué: No tingueu por, perquè heus aquí us anuncio bones noves de gran goig, que ho seran per a tot el poble:καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος, Μὴ φοβεῖσθε· ἰδοὺ γάρ, εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ·En <2532> de engel <32> zeide <2036> (5627) tot hen <846>: Vreest <5399> (5737) niet <3361>, want <1063>, ziet <2400> (5628), ik verkondig <2097> (5731) u <5213> grote <3173> blijdschap <5479>, die <3748> al <3956> den volke <2992> wezen zal <2071> (5704);Then the Angel saide vnto them, Be not afraid: for behold, I bring you glad tidings of great ioy, that shalbe to all the people,And <2532> the angel <32> said <2036> (5627) unto them <846>, Fear <5399> (5737) not <3361>: for <1063>, behold <2400> (5628), I bring <2097> <0> you <5213> good tidings <2097> (5731) of great <3173> joy <5479>, which <3748> shall be <2071> (5704) to all <3956> people <2992>.BCI  Lluc 2v10 Però l'àngel els digué: «No tingueu por. Us anuncio una bona nova que portarà a tot el poble una gran alegria:CCC  Lluc 2v10 I l’àngel els digué: No tingueu por, perquè heus aquí us anuncio bones noves de gran goig, que ho seran per a tot el poble: