Lluc 2v11 perquè avui us ha nascut en la ciutat de David el Salvador, que és el Crist, el Senyor. ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαβίδ. Namelijk dat <3754> u <5213> heden <4594> geboren is <5088> (5681) de Zaligmaker <49

Data: 
2022-02-11, divendres
Comentari: 

Lluc 2v11 perquè avui us ha nascut en la ciutat de David el Salvador, que és el Crist, el Senyor.ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαβίδ.Namelijk dat <3754> u <5213> heden <4594> geboren is <5088> (5681) de Zaligmaker <4990>, welke <3739> is <2076> (5748) Christus <5547>, de Heere <2962>, in <1722> de stad <4172> Davids <1138>.That is, that vnto you is borne this day in the citie of Dauid, a Sauiour, which is Christ the Lord.For <3754> unto you <5213> is born <5088> (5681) this day <4594> in <1722> the city <4172> of David <1138> a Saviour <4990>, which <3739> is <2076> (5748) Christ <5547> the Lord <2962>.BCI  Lluc 2v11 avui, a la ciutat de David, us ha nascut un salvador,1 que és el Messies,2 el Senyor.3CCC  Lluc 2v11 perquè avui us ha nascut en la ciutat de David el Salvador, que és el Crist, el Senyor.