Lluc 2v13 I de sobte es va unir a l’àngel una multitud de l’exèrcit celestial que lloaven Déu, i deien: καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου, αἰνούντων τὸν Θεόν, καὶ λεγόντων, En <2532> van stonde aan <1810> was <1096> (5633) er m

Data: 
2022-02-13, diumenge
Comentari: 

Lluc 2v13 I de sobte es va unir a l’àngel una multitud de l’exèrcit celestial que lloaven Déu, i deien:καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου, αἰνούντων τὸν Θεόν, καὶ λεγόντων,En <2532> van stonde aan <1810> was <1096> (5633) er met <4862> den engel <32> een menigte <4128> des hemelsen <3770> heirlegers <4756>, prijzende <134> (5723) God <2316> en <2532> zeggende <3004> (5723):And straightway there was with the Angel a multitude of heauenly souldiers, praising God, and saying,And <2532> suddenly <1810> there was <1096> (5633) with <4862> the angel 1 <32> a multitude <4128> of the heavenly <3770> host <4756> praising <134> (5723) God <2316>, and <2532> saying <3004> (5723),BCI  Lluc 2v13 I de sobte s'uní a l'àngel un estol dels exèrcits celestials que lloava Déu cantant:CCC  Lluc 2v13 I de sobte es va unir a l’àngel una multitud de l’exèrcit celestial que lloaven Déu, i deien: