Lluc 2v14 Glòria a Déu en les altures, i a la terra pau: bona voluntat envers els homes! Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη· ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. Ere <1391> zij God <2316> in <1722> de hoogste <5310> hemelen, en <2532> vrede <1515> op <1909> aard

Data: 
2022-02-14, dilluns
Comentari: 

Lluc 2v14 Glòria a Déu en les altures, i a la terra pau: bona voluntat envers els homes!Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη· ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.Ere <1391> zij God <2316> in <1722> de hoogste <5310> hemelen, en <2532> vrede <1515> op <1909> aarde <1093>, in <1722> de mensen <444> een welbehagen <2107>.Glory be to God in the high heauens, and peace in earth, and towards men good will.Glory <1391> to God <2316> in <1722> the highest <5310>, and <2532> on <1909> earth <1093> peace, 1 <1515> good will <2107> toward <1722> men <444>.BCI  Lluc 2v14 «Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau1 als homes que ell estima.»2CCC  Lluc 2v14 Glòria a Déu en les altures, i a la terra pau: bona voluntat envers els homes!