Lluc 2v16 I hi anaren de pressa, i trobaren Maria i Josep, i el nen ajagut en la menjadora. καὶ ἦλθον σπεύσαντες, καὶ ἀνεῦρον τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν Ἰωσήφ, καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ. En <2532> zij kwamen <2064> (5627) met haast <4692> (5660), en

Data: 
2022-02-16, dimecres
Comentari: 

Lluc 2v16 I hi anaren de pressa, i trobaren Maria i Josep, i el nen ajagut en la menjadora.καὶ ἦλθον σπεύσαντες, καὶ ἀνεῦρον τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν Ἰωσήφ, καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ.En <2532> zij kwamen <2064> (5627) met haast <4692> (5660), en <2532> <5037> vonden <429> (5627) Maria <3137> en <2532> Jozef <2501>, en <2532> het Kindeken <1025> liggende <2749> (5740) in <1722> de kribbe <5336>.So they came with haste, and founde both Marie and Ioseph, and the babe laid in the cratch.And <2532> they came <2064> (5627) with haste <4692> (5660), and <2532> <5037> found <429> (5627) Mary <3137>, and <2532> Joseph <2501>, and <2532> the babe <1025> lying <2749> (5740) in <1722> a manger <5336>.BCI  Lluc 2v16 Hi anaren, doncs, de pressa i trobaren Maria i Josep, amb el nen posat a la menjadora.CCC  Lluc 2v16 I hi anaren de pressa, i trobaren Maria i Josep, i el nen ajagut en la menjadora.