Lluc 2v27 I portat per l’Esperit vingué al temple, i quan els pares entraven el nen Jesús per fer el que prescriu la llei referent a ell, καὶ ἦλθεν ἐν τῷ Πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν· καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον Ἰησοῦν, τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τ

Data: 
2022-02-27, diumenge
Comentari: 

Lluc 2v27 I portat per l’Esperit vingué al temple, i quan els pares entraven el nen Jesús per fer el que prescriu la llei referent a ell,καὶ ἦλθεν ἐν τῷ Πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν· καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον Ἰησοῦν, τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ,En <2532> hij kwam <2064> (5627) door <1722> den Geest <4151> in <1519> den tempel <2411>. En <2532> als de ouders <1118> het Kindeken <3813> Jezus <2424> inbrachten <1521> (5629) <1722>, om naar <2596> de gewoonte <1480> (5772) der wet <3551> met <4012> Hem <846> te doen <4160> (5658);And he came by the motion of the spirit into the Temple, and when the parents brought in the babe Iesus, to do for him after the custome of the Lawe,And <2532> he came <2064> (5627) by <1722> the Spirit <4151> into <1519> the temple <2411>: and <2532> when the 1 parents <1118> brought <1521> (5629) in <1722> the child <3813> Jesus <2424>, to do <4160> (5658) <846> for <4012> him <846> after <2596> the custom <1480> (5772) of the law <3551>,BCI  Lluc 2v27 Va anar, doncs, al temple, guiat per l'Esperit, i quan els pares entraven amb l'infant Jesús per complir amb ell el que era costum segons la Llei,CCC  Lluc 2v27 I portat per l’Esperit vingué al temple, i quan els pares entraven el nen Jesús per fer el que prescriu la llei referent a ell,