Lluc 2v31 que has preparat davant la presència de tots els pobles: ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν· Die <3739> Gij bereid hebt <2090> (5656) voor <2596> het aangezicht <4383> van al <3956> de volken <2992>:

Data: 
2022-02-28, dilluns
Comentari: 

Lluc 2v31 que has preparat davant la presència de tots els pobles:ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν·Die <3739> Gij bereid hebt <2090> (5656) voor <2596> het aangezicht <4383> van al <3956> de volken <2992>:Which thou hast prepared before the face of all people,Which <3739> thou hast prepared 1 <2090> (5656) before <2596> the face <4383> of all <3956> people <2992>;que preparaves per presentar-lo a tots els pobles:1CCC  Lluc 2v31 que has preparat davant la presència de tots els pobles: