Lluc 2v29 Sobirà, ara deixes anar el teu servent en pau, segons la teva paraula, Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου, ἐν εἰρήνῃ· Nu <3568> laat Gij <630> <0>, Heere <1203>! Uw <4675> dienstknecht <1401> gaan <630> (5719) in <1722> vre

Data: 
2022-02-28, dilluns
Comentari: 

Lluc 2v29 Sobirà, ara deixes anar el teu servent en pau, segons la teva paraula,Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου, ἐν εἰρήνῃ·Nu <3568> laat Gij <630> <0>, Heere <1203>! Uw <4675> dienstknecht <1401> gaan <630> (5719) in <1722> vrede <1515> naar <2596> Uw <4675> woord <4487>;Lord, nowe lettest thou thy seruaunt depart in peace, according to thy woorde,Lord <1203>, now 1 <3568> lettest thou <630> <0> thy <4675> servant <1401> depart <630> (5719) in <1722> peace <1515>, according <2596> to thy 2 <4675> word <4487>:BCI  Lluc 2v29 «Ara, Senyor, deixa que el teu servent se'n vagi en pau,1 com li havies promès.CCC  Lluc 2v29 Sobirà, ara deixes anar el teu servent en pau, segons la teva paraula,