Marc 4v2 I els instruïa amb moltes paràboles i els deia en el seu ensenyament: καὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς πολλά, καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, En <2532> Hij leerde <1321> (5707) hun <846> veel dingen <4183> door <1722> gelijkenissen <385

Data: 
2022-04-02, dissabte
Comentari: 

Marc 4v2 I els instruïa amb moltes paràboles i els deia en el seu ensenyament:καὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς πολλά, καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ,En <2532> Hij leerde <1321> (5707) hun <846> veel dingen <4183> door <1722> gelijkenissen <3850>, en <2532> Hij zeide <3004> (5707) in <1722> Zijn <846> lering <1322> tot hen <846>:And he taught them many things in parables, and said vnto them in his doctrine,And <2532> he taught <1321> (5707) them <846> many things <4183> by <1722> parables <3850>, and <2532> said <3004> (5707) unto them <846> in <1722> his <846> doctrine <1322>,BCI  Marc 4v2 Ell els ensenyava moltes coses en paràboles. Tot instruint-los deia:CCC  Marc 4v2 I els instruïa amb moltes paràboles i els deia en el seu ensenyament: