Marc 4v3 Escolteu! Heus aquí, el sembrador va sortir a sembrar. Ἀκούετε· ἰδού, ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι· Hoort toe <191> (5720): ziet <2400> (5628), een zaaier <4687> (5723) ging uit <1831> (5627) om te zaaien <4687> (5658).

Data: 
2022-04-03, diumenge
Comentari: 

Marc 4v3 Escolteu! Heus aquí, el sembrador va sortir a sembrar.Ἀκούετε· ἰδού, ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι·Hoort toe <191> (5720): ziet <2400> (5628), een zaaier <4687> (5723) ging uit <1831> (5627) om te zaaien <4687> (5658).Hearken: Beholde, there went out a sower to sowe.1 Hearken <191> (5720); Behold <2400> (5628), there went out <1831> (5627) a sower <4687> (5723) to sow <4687> (5658):BCI  Marc 4v3 «Escolteu: Un sembrador va sortir a sembrar.CCC  Marc 4v3 Escolteu! Heus aquí, el sembrador va sortir a sembrar.