Marc 4v4 I s’esdevingué que mentre sembrava, una part va caure a la vora del camí i van venir els ocells del cel i la van devorar. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν, ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἦλθε τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτό. En <2532> het g

Data: 
2022-04-04, dilluns
Comentari: 

Marc 4v4 I s’esdevingué que mentre sembrava, una part va caure a la vora del camí i van venir els ocells del cel i la van devorar.καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν, ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἦλθε τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτό.En <2532> het geschiedde <1096> (5633) in <1722> het zaaien <4687> (5721), dat het ene <3739> <3303> deel zaads viel <4098> (5627) bij <3844> den weg <3598>; en <2532> de vogelen <4071> des hemels <3772> kwamen <2064> (5627), en <2532> aten <2719> <0> het <846> op <2719> (5627).And it came to passe as he sowed, that some fell by the way side, and the foules of the heauen came, and deuoured it vp.And <2532> it came to pass <1096> (5633), as <1722> he sowed <4687> (5721), some <3739> <3303> fell <4098> (5627) by <3844> the way side <3598>, and <2532> the fowls <4071> of the air <3772> came <2064> (5627) and <2532> devoured <2719> <0> it <846> up <2719> (5627).BCI  Marc 4v4 Tot sembrant, una part de les llavors va caure arran del camí; vingueren els ocells i se la van menjar.CCC  Marc 4v4 I s’esdevingué que mentre sembrava, una part va caure a la vora del camí i van venir els ocells del cel i la van devorar.