Marc 4v18 I els sembrats entre espines són aquells que han escoltat la paraula, καὶ οὗτοί εἰσιν οἱ εἰς τὰς ἀκάνθας σπειρόμενοι, οἱ τὸν λόγον ἀκούοντες, En <2532> dezen <3778> zijn <1526> (5748), die in <1519> de doornen <173> bezaaid <4687> (5746) worde

Data: 
2022-04-18, dilluns
Comentari: 

Marc 4v18 I els sembrats entre espines són aquells que han escoltat la paraula,καὶ οὗτοί εἰσιν οἱ εἰς τὰς ἀκάνθας σπειρόμενοι, οἱ τὸν λόγον ἀκούοντες,En <2532> dezen <3778> zijn <1526> (5748), die in <1519> de doornen <173> bezaaid <4687> (5746) worden <1526> (5748); namelijk degenen, die <3778> het Woord <3056> horen <191> (5723);Also they that receiue the seede among the thornes, are such as heare the word:And <2532> these <3778> are <1526> (5748) they which are <1526> (5748) sown <4687> (5746) among <1519> thorns <173>; such as <3778> hear <191> (5723) the word <3056>,Els altres són els de la llavor sembrada enmig dels cards; aquests són els qui escolten la paraula,CCC  Marc 4v18 I els sembrats entre espines són aquells que han escoltat la paraula,