Marc 4v28 Per si mateixa la terra va donant fruit: primer un bri, després una espiga, i després el gra ple dins l’espiga. αὐτομάτη γὰρ ἡ γῆ καρποφορεῖ, πρῶτον χόρτον, εἶτα στάχυν, εἶτα πλήρη σῖτον ἐν τῷ στάχυϊ. Want <1063> de aarde <1093> brengt <2592>

Data: 
2022-04-28, dijous
Comentari: 

Marc 4v28 Per si mateixa la terra va donant fruit: primer un bri, després una espiga, i després el gra ple dins l’espiga.αὐτομάτη γὰρ ἡ γῆ καρποφορεῖ, πρῶτον χόρτον, εἶτα στάχυν, εἶτα πλήρη σῖτον ἐν τῷ στάχυϊ.Want <1063> de aarde <1093> brengt <2592> <0> van zelve <844> vruchten voort <2592> (5719): eerst <4412> het kruid <5528>, daarna <1534> de aar <4719>, daarna <1534> het volle <4134> koren <4621> in <1722> de aar <4719>.For the earth bringeth foorth fruite of it selfe, first the blade, then the eares, after that full corne in the eares.For <1063> the earth <1093> bringeth forth fruit 1 <2592> (5719) of herself <844>; first <4412> the blade <5528>, then <1534> the ear <4719>, after that <1534> the full <4134> corn <4621> in <1722> the ear <4719>.BCI  Marc 4v28 La terra, tota sola, dóna fruit: primer brins, després espigues, i finalment blat granat dins les espigues.CCC  Marc 4v28 Per si mateixa la terra va donant fruit: primer un bri, després una espiga, i després el gra ple dins l’espiga.