Marc 6v23 I li va jurar: Qualsevol cosa que em demanis t’ho donaré, fins i tot la meitat del meu reialme.  καὶ ὤμοσεν αὐτῇ ὅτι Ὃ ἐάν με αἰτήσῃς, δώσω σοί, ἕως ἡμίσους τῆς βασιλείας μου. En <2532> hij zwoer <3660> (5656) haar <846>: <3754> Zo <1437> wat

Data: 
2022-06-23, dijous
Comentari: 

Marc 6v23 I li va jurar: Qualsevol cosa que em demanis t’ho donaré, fins i tot la meitat del meu reialme. καὶ ὤμοσεν αὐτῇ ὅτι Ὃ ἐάν με αἰτήσῃς, δώσω σοί, ἕως ἡμίσους τῆς βασιλείας μου.En <2532> hij zwoer <3660> (5656) haar <846>: <3754> Zo <1437> wat <3739> gij van mij <3165> zult eisen <154> (5661), zal ik <1325> <0> u <4671> geven <1325> (5692), ook tot <2193> de helft <2255> mijns <3450> koninkrijks <932>!And he sware vnto her, Whatsoeuer thou shalt aske of me, I will giue it thee, euen vnto the halfe of my kingdome.And <2532> he sware <3660> (5656) unto her <846>, Whatsoever <3754> <3739> <1437> thou shalt ask <154> (5661) of me <3165>, I will give <1325> (5692) it thee <4671>, unto <2193> the half <2255> of my <3450> kingdom <932>.BCI  Marc 6v23 I li féu aquest jurament: «Et donaré el que em demanis, ni que sigui la meitat del meu regne.»1CCC  Marc 6v23 I li va jurar: Qualsevol cosa que em demanis t’ho donaré, fins i tot la meitat del meu reialme.