Joan 4v2 –encara que Jesús mateix no batejava, sinó els seus deixebles–,  (καίτοιγε Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν, ἀλλ᾽ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ), (Hoewel <2544> Jezus <2424> zelf <846> niet <3756> doopte <907> (5707), maar <235> Zijn <846> discipelen <3101>), (T

Data: 
2023-04-02, diumenge
Comentari: 

Joan 4v2 –encara que Jesús mateix no batejava, sinó els seus deixebles–, (καίτοιγε Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν, ἀλλ᾽ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ),(Hoewel <2544> Jezus <2424> zelf <846> niet <3756> doopte <907> (5707), maar <235> Zijn <846> discipelen <3101>),(Though Iesus himselfe baptized not: but his disciples) (Though <2544> Jesus <2424> himself <846> baptized <907> (5707) not <3756>, but <235> his <846> disciples <3101>,)De fet, no era Jesús qui batejava, sinó els seus deixebles.CCC  Joan 4v2 –encara que Jesús mateix no batejava, sinó els seus deixebles–,