Joan 4v12 ¿Ets tu més gran que el nostre pare Jacob que ens va donar aquest pou, i en va beure ell i els seus fills i els seus ramats?  μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβ, ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ, καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιε, καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ τὰ θρέ

Data: 
2023-04-12, dimecres
Comentari: 

Joan 4v12 ¿Ets tu més gran que el nostre pare Jacob que ens va donar aquest pou, i en va beure ell i els seus fills i els seus ramats? μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβ, ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ, καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιε, καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ; <3361> Zijt <1488> (5748) Gij <4771> meerder <3187> dan onze <2257> vader <3962> Jakob <2384>, die <3739> ons <2254> den put <5421> gegeven heeft <1325> (5656), en <2532> hijzelf <846> heeft daaruit <1537> <846> gedronken <4095> (5627), en <2532> zijn <846> kinderen <5207> en <2532> zijn <846> vee <2353>?Art thou greater then our father Iacob, which gaue vs the well, and hee himselfe dranke thereof, and his sonnes, and his cattell? <3361> Art <1488> (5748) thou <4771> greater <3187> than our <2257> father <3962> Jacob <2384>, which <3739> gave <1325> (5656) us <2254> the well <5421>, and <2532> drank <4095> (5627) thereof <1537> <846> himself <846>, and <2532> his <846> children <5207>, and <2532> his <846> cattle <2353>?BCI  Joan 4v12 El nostre pare Jacob1 ens va donar aquest pou, i en bevia tant ell com els seus fills i el seu bestiar. ¿Que potser ets més gran que no pas ell?»CCC  Joan 4v12 ¿Ets tu més gran que el nostre pare Jacob que ens va donar aquest pou, i en va beure ell i els seus fills i els seus ramats?