Mateu 9v19 I Jesús s’alçà i el seguí, i també els seus deixebles. καὶ ἐγερθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἠκολούθησεν αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. SVV  Mateu 9v19 En <2532> Jezus <2424> opgestaan zijnde <1453> (5685), volgde <190> (5656) hem <846>, en <2532> Zijn discipele

Data: 
2023-09-19, dimarts
Comentari: 

Mateu 9v19 I Jesús s’alçà i el seguí, i també els seus deixebles.καὶ ἐγερθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἠκολούθησεν αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.SVV  Mateu 9v19 En <2532> Jezus <2424> opgestaan zijnde <1453> (5685), volgde <190> (5656) hem <846>, en <2532> Zijn discipelen <3101>.GNV  Mateu 9v19 And Iesus arose and followed him with his disciples.And <2532> Jesus <2424> arose <1453> (5685), and followed <190> (5656) him <846>, and <2532> so did his <846> disciples <3101>.BCI  Mateu 9v19 Jesús s'aixecà i el seguí, acompanyat dels seus deixebles.CCC  Mateu 9v19 I Jesús s’alçà i el seguí, i també els seus deixebles.